Wij verstrekken gratis levensmiddelen aan hen die nauwelijks in staat zijn om in levensonderhoud te voorzien.

Welkom op de website van de Voedselbank Etten-Leur.

De voedselbank is voor iedereen, in de Gemeente Zundert, Etten-Leur en Rucphen.

Een voedselbank voor de inwoners van de gemeente Etten-Leur, Rucphen en Zundert?                                                                                               Ja, want soms zit het mee, maar soms zit het heel erg tegen!

 De Stichting Voedselbank Etten-Leur bestaat sinds 2007. De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. De hulp kan in het algemeen worden geboden voor een maximale periode van 3 jaar. Op dit moment bezoeken ongeveer 90 gezinnen Wekelijks onze voedselbank. De voedselbank is geheel afhankelijk van donaties en de enthousiaste en belangeloze inzet van vrijwilligers. We zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die de voedselbank steunt. Of het nu schenkingen zijn, voedsel of service- en dienstverlening. Zonder deze donaties kan de voedselbank niet draaien! Wilt u een financiële donatie doen? Goederen aanbieden? Of zelf een actie organiseren? Neem contact op via voorzitter@voedselbanketten-leur.nl Of bel 0613688902.

De Voedselbank Etten-Leur is aangesloten bij de Landelijke Vereniging Voedstelbanken en volgt de richtlijnen van deze vereniging.

Daarnaast beschikt de Voedselbank Etten-Leur over een ANBI status. Dat wil zeggen dat wij een non-profit organisatie zijn die zich inzet voor het algemeen belang.

Denk je dat je in aanmerking komt voor tassen met boodschappen? Schaam je niet en meld je aan. Gewoon doen, want het is bij ons echt prettig om te komen, Ook al blijkt dat in het begin niet. Maar het went snel voor vele, zien we. We zien mensen die bij ons komen weer opbloeien, kleur krijgen, er beter uit komen te zien, Beetje aankomen, maar vooral rust krijgen. Voor diegene die willen os er hulp bij de problemen en je hoeft je er niet over eten in hoeven te zitten en ondertussen kan er dan gewerkt worden aan een leven zonder schulden, het zoeken naar een baan, schoon schip maken met de ellende.

Hoe kun je je aanmelden: Bel naar 0613688902 of stuur een mail naar aanmelden@voedselbanketten-leur.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op en zetten de aanmelding in gang. Natuurlijk kunnen hulpverleners, bewindvoerders ons ook benaderen. Elke aanmelding behandelen wij persoonlijk en daar bij houden wij rekening met de privacy. wil je bepaalde gegevens liever niet per mail vertellen, maak dan gerust een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Aan de hand van de gegevens maken wij een budget plaatje en bekijken wij of je in aanmerking komt voor een voedsel pakket. de gegevens worden elke 12 weken opnieuw bekeken en beoordeeld. van inwonende volwassen kinderen met eigen inkomen mag een bijdrage van 200 euro per maand worden verwacht. Aflossing van schulden worden alleen in de berekening meegenomen als ze via de bankafschriften zijn te controleren. Schulden aan familieleden worden niet meegerekent. Ook autokosten, Kosten van huisdieren en premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensverzekering rekenen wij niet mee.

Criteria stichting voedselbank Etten-Leur wij hanteren de criteria die vastgesteld zijn door Voedselbank Nederland. Hieronder zie je het schema aan met criteria.

Basisbedrag per huishouden per maand: € 120,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 80,-.

Aantal personen:            Bedrag per maand:

1             200

2             280

3             360

4             440

5             520

6             600

* naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Het is onmogelijk om alle situaties te hanteren volgens bovenstaande regels. In bijzondere gevallen kunnen wij bij uitzondering hiervan afwijken.

Afmelden voor een voedselpakket: Wij houden bij het samenstellen van de pakketten rekening met uw komst en gaan er daarom vanuit dat u uw pakket elke week komt ophalen. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor u niet in staat bent om uw voedselpakket op te halen en u ook niemand vindt die het pakket voor u kan komen afhalen. In dat geval verwachten wij van u dat u zich afmeldt. U kun t zich afmelden via het telefoonnummer 0613688902. Dit moet voor donderdagochtend 10 uur.

Let op! indien u zich niet afmeldt, ontvangt u een week later geen pakket. Bij een tweede keer niet op komen dagen zonder afmelding volgt een schorsing van 4 weken.

 

Schijf van Vijf - Voeding Voedselbank Etten-Leur

 

 

 

Neem contact met ons op!

Heb je een (hulp)vraag of opmerking? Neem beslist even contact met ons op, wij helpen je graag verder! Team Voedselbank Etten-Leur

Sending

2015 Creative Commons Licensed by Voedselbank Etten-Leur. Some Rights Reserved. Website created and sponsored by Etten-Leur Online.

Log in with your credentials

Forgot your details?